• De rechtstreekse relatie met de klant...

  • daar ligt onze grote kracht

  begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase moeten worden gemaakt en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen.

Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Begeleiding met betrekking tot de rechtsvorm.
  • Begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft.
  • Begeleiding wanneer u kiest voor consolideren of innoveren.
  • Begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring