welke fiscale verplichtingen heb ik als ondernemer?

Het antwoord hierop is voor bijna elke ondernemer anders. Daarom wijzen we hier alleen op de verschillende soorten belasting waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen.

Als u winst maakt met een eenmanszaak of salaris krijgt uit een bv, moet u inkomstenbelasting betalen. U moet omzetbelasting betalen als u producten of diensten levert die belast zijn met btw. Als u personeel heeft, krijgt u te maken met de loonbelasting en moet u zogenaamde ‘werkgeverslasten’ afdragen aan de bedrijfsvereniging. Als u een bv heeft die winst maakt, moet u vennootschapsbelasting betalen over die winst. Verder heeft de gemeente riool- en onroerendezaakbelasting en betaalt u bijvoorbeeld ook houderschapsbelasting voor de bedrijfsauto. Deze genoemde belastingen worden vrijwel alle achteraf geheven.

Als beginnend ondernemer moet u zich dus niet rijk rekenen als u een flink saldo op uw bank- of girorekening ziet. U moet een groot deel opzij zetten om aan uw belastingverplichtingen te voldoen! Het is voor de fiscus overigens de vraag of u wel ondernemer bent. Het antwoord kan per belastingsoort verschillen. Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u een onderneming drijft, zelfstandig bent en geregeld deelneemt aan het economisch verkeer. Bovendien moeten uw werkzaamheden een zekere omvang hebben en moet u winst nastreven.

Voor de omzetbelasting geldt bijna hetzelfde; u hoeft voor deze belastingsoort echter niet per se winst na te streven. Een bv of coöperatie valt zonder meer onder de vennootschapsbelasting. De vraag of u ondernemer bent in fiscale zin, is belangrijk omdat u dan in aanmerking komt voor bepaalde fiscale mogelijkheden.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring