wat heb ik aan een financiële administratie?

Veel. Op grond van het Burgerlijk Wetboek bent u verplicht een financiële administratie bij te houden. De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat u boeken en bescheiden moet bewaren die van belang zijn voor de heffing van vennootschaps-, omzet- en inkomstenbelasting. Die verplichting komt erop neer dat u alles wat financiële gevolgen heeft voor de onderneming, systematisch moet vastleggen in een administratie.

Er zitten voor u ook goede kanten aan de plicht en noodzaak om een financiële administratie te voeren. U kunt namelijk niet alles uit het hoofd weten en doen. En een financiële administratie die goed is ingericht, levert u een schat aan informatie op over uw bedrijf. Naarmate die informatie actueler is, kunt u de onderneming beter (bij)sturen.

Aan een goede administratie kunt u bijvoorbeeld zien of de onderneming zich ontwikkelt volgens eerdere prognoses. En of de brutomarge wellicht moet worden aangepast in de prijsstelling. U kunt eenvoudig nagaan of uw afnemers op tijd betalen en of het ‘debiteurenbeheer’ moet worden aangescherpt. Bovendien wordt met behulp van een dergelijke administratie snel duidelijk of het verantwoord is te investeren in bijvoorbeeld nieuwe machines, apparatuur of verbouwingen.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring