van welke fiscale mogelijkheden kan ik als ondernemer gebruikmaken?

Voor de inkomstenbelasting zijn er de zelfstandigen-, de starters- en de investeringsaftrek. Bovendien kunt u jaarlijks een zeker bedrag aftrekken en opzijzetten als zogenaamde ‘fiscale oudedagsreserve’. Als uw partner meewerkt in de (eenmans)zaak, is er ook nog de meewerkaftrek. Over het bedrag dat u aftrekt, hoeft uw partner geen inkomstenbelasting te betalen. Overigens kunt u uw partner ook een salaris betalen. Dat is voor u als ondernemer volledig aftrekbaar, terwijl uw partner hierover weliswaar inkomstenbelasting betaalt, maar (veelal) tegen een veel lager tarief.

Als u met een bv vennootschapsbelasting betaalt over de winst, mist u als ondernemer de faciliteiten van de inkomstenbelasting. Deze pijn wordt verzacht door het lagere tarief van de vennootschapsbelasting. Dit is veelal lager dan het inkomstenbelastingtarief.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring