… of moet ik een andere rechtsvorm kiezen?

Samenwerken met anderen kan ook in een vennootschap onder firma (vof), in een maatschap of in een commanditaire vennootschap (cv). Alleen hebben deze bedrijfsvormen geen rechtspersoonlijkheid; de ondernemers zijn dus ook privé aansprakelijk voor schulden en claims.

In het MKB komt de vof veel voor. De vof is een samenwerkingsvorm van twee of meer personen, die een onderneming voeren onder een gemeenschappelijk naam. De firmanten zijn privé aansprakelijk voor de schulden van de firma en draaien ook privé op voor schulden van of claims tegen medefirmanten. Voor de oprichting van een vof, maatschap en cv is inschrijving in het handelsregister voldoende.

De maatschap en cv lijken veel op de vof. Het verschil tussen vof en cv is dat bij de cv een van de firmanten als ‘stille vennoot’ wel kapitaal inbrengt, maar niet naar buiten treedt. De aansprakelijkheid van deze geldschieter is in beginsel beperkt tot het bedrag dat hij heeft ingebracht. Er kunnen ook meerdere firmanten optreden als stille vennoot. Ook de maatschap lijkt veel op de vof. Maar terwijl de vof bedoeld is om gezamenlijk naar buiten te treden, is de maatschap vooral een interne afspraak over de verdeling van werk en winst. De maatschap is vooral populair bij vrije beroepsbeoefenaren die op gelijke voet samenwerken, zoals AA-accountants.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring