kan ik in aanmerking komen voor subsidies?

Nederland ziet mistig van de subsidies. Uit de praktijk blijkt echter dat u er niet te snel van uit moet gaan dat u een grote hoeveelheid geld ontvangt wanneer u bijvoorbeeld een bedrijf begint. Er zijn algemene overheidsregelingen op het gebied van energiebesparing en milieuverbetering, regionale en Europese regelingen en regelingen voor specifieke branches. Subsidies die veel voorkomen in het MKB zijn loonkostensubsidies en subsidies voor speur- en ontwikkelingswerk.

Om het ziekteverzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid terug te brengen bestaan er loonkostensubsidies. Als werkgever kunt u een bijdrage ontvangen als u een arbeidsongeschikte in dienst neemt. U kunt ook subsidie ontvangen wanneer u een werknemer die arbeidsongeschikt is in uw eigen bedrijf herplaatst in een aangepaste of andere functie. Als de betreffende werknemer begeleiding nodig heeft in het uitvoeren van zijn (nieuwe) functie, kunt u daar ook nog een bijdrage voor ontvangen.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring