kan ik gemakkelijk geld lenen bij de bank?

Dat hangt af van de specifieke situatie van uw bedrijf. De bank wil natuurlijk het geld terug en verlangt van u zekerheden voor het geval u uw lening niet kunt aflossen. De bekendste zekerheden zijn de hypotheek op onroerende zaken, het pandrecht op de inventaris, machines en voorraden en de borgstelling door de ondernemer met zijn privévermogen.

Banken beoordelen elke financieringsaanvraag op grond van enkele maatstaven. Zo moet u op de bank de indruk maken dat u bekwaam leiding kunt geven aan de onderneming. Ook kijkt de bank naar de doelstelling en de marktpositie van uw bedrijf; een en ander kan onder meer blijken uit uw ondernemingsplan. Voor het invullen van dat ondernemingsplan kunt u hulp krijgen van onze accountant. Verder beoordeelt de bank de financiële informatie uit de jaarrekening, de begrotingen en de (exploitatie)prognoses.

Voor ondernemers in het MKB bestaat een speciale financieringsregeling, waarbij de overheid garant staat. U krijgt de garantie alleen als u niet voldoende zekerheden en middelen heeft om een extra bankkrediet te krijgen. Uiteraard moet er een vooruitzicht zijn op winst en continuïteit. Overigens kunt u pas een beroep doen op de borg van de overheid als alle zekerheden uit uw bedrijf al te gelde zijn gemaakt. De overheid past dus alleen de laatste centen bij.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring