• De rechtstreekse relatie met de klant...

  • daar ligt onze grote kracht

  waarom een belastingadviseur?

Als belastingadviseur geven wij adviezen over uw fiscale positie en verzorgen wij de aangiften van alle voorkomende belastingen. Wij zoeken naar de beste fiscale structuren zowel nationaal al internationaal. Wij zorgen ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt, uiteraard binnen de grenzen van de wet.

Is iedere belastingadviseur goed gekwalificeerd?
Het beroep van belastingadviseur is niet wettelijk vastgelegd. In tegenstelling tot de ons omringende landen, mag iedereen in Nederland zich op het uiterst ingewikkelde gebied van de belastingadviezen begeven. Zie als ondernemer dan maar eens het kaf van het koren te scheiden. Door gebruik te maken van onze Register Belastingadviseur (RB) bent u verzekerd van kwaliteit.

Waarom kiezen voor een RB i.p.v. een adviseur zonder deze titel?
Daar zijn verschillende redenen voor te geven. Zo heeft onze RB een universitaire of hbo-opleiding op fiscaal gebied doorlopen en afgerond. Ook is hij verplicht om zijn kennisniveau op peil te houden door middel van het continu volgen van cursussen. Een RB is verder gebonden aan het reglement voor de beroepsuitoefening. Bij eventuele klachten kunt u als cliënt een beroep doen op de onafhankelijke tuchtrechtspraak. Om kort te zijn is onze RB uw bondgenoot in fiscale zaken. Hij verdedigt uw belangen voor 100%.

Onze RB gaat samen met u op verkennend onderzoek uit, legt dwarsverbanden en komt, binnen de mogelijkheden van het belastingrecht, met voorstellen die rekening houden met uw persoonlijke omstandigheden, ook betreffende estate planning, vermogen, huwelijks vermogensrecht en nalatenschappen.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring