• De rechtstreekse relatie met de klant...

  • daar ligt onze grote kracht

  disclaimer

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. De gebruiker stemt in met deze voorwaarden op het moment dat hij of zij zich toegang tot de website verschaft en deze gebruikt. Aan de samenstelling van de website wordt veel zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling geeft NarinxRitzen geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website. NarinxRitzen is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met toegang tot of het gebruik van deze website.

Copyright
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NarinxRitzen.

Onder de naam NarinxRitzen in voorgaande tekst wordt bedoeld de Maatschap NarinxRitzen te Eijsden/Bocholtz.

©2022 NarinxRitzen  |  Disclaimer  |  Privacyverklaring